กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy