กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูป การควบคุมอาหาร และเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะอ้วนลงพุง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy