กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (FACTORS PREDICTING INTENTION TO VOLUNTARY HIV SCREENING TEST AMONG MALE PRISONERS IN PRISON SEVENTH TERRITORY) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy