กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (Factors Predicting Self-care among Elderly with Chronic Disease in Chaibadan District, Lopburi Province) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy