กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (Factors Influencing Macrovascular Complications among Persons with Type 2 Diabetes) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy