[1]
พลพิพัฒน์พงศ์ ส., ไชยมงคล น. และ วัฒนสินธุ์ ด. 2018. ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 1 (มี.ค. 2018), 40–49.