[1]
ดะเซ็ง อ., รักราวี จ., จิตเจือจุน จ., วรรณจักร พ.ท. และ วรรณจักร ค. 2019. การเปรียบเทียบผลระยะสั้นของเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษาเทียบกับเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำต่อระดับอาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในโรคพังผืด ใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การศึกษานำร่อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26, 2 (พ.ค. 2019), 40–48.