[1]
อายุยืน อ. , เดียวอิศเรศ ว. และ เตชะศักดิ์ศรี ต. 2020. ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 4 (ธ.ค. 2020), 1–11.