[1]
เตรียมวิศิษฎ์ ส., ใจเย็น ป., ปันสิน อ., รังราษฎร์ ส., เสียงหวาน ส. และ วานิยะพงศ์ ธ. 2021. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนการจัดการภาวะท้องผูก ร่วมกับการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 3 (ก.ย. 2021), 90–101.