[1]
เคนศิลา อ. และ จันทรศรี อ. 2021. ผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 4 (ธ.ค. 2021), 13–21.