[1]
จินดากุล ณ. 2023. ผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องชนิดส่องกล้อง ที่ใช้ถุงรองรับชิ้นเนื้อที่ประดิษฐ์ขึ้น. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 31, 1 (มี.ค. 2023), 106–121.