[1]
ชุ่มศรี ส., ไชยมงคล น. และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. 2016. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 4 (มี.ค. 2016), 35–46.