[1]
หะยีเซะ ว., หวังสวัสดิ์ ธ. และ ไชยมงคล น. 2023. ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 2 (มิ.ย. 2023), 39–51.