[1]
กรุงไกรเพชร น. 2016. กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 21, 3 (มี.ค. 2016), 24–35.