[1]
ส่งวัฒนา ป., อุปนิสากร ส. และ แซ่เซี้ย ว. 2016. เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 21, 1 (มี.ค. 2016), 26–36.