[1]
อ่อนละออ ส., กลั่นกลิ่น พ. และ เอื้ออำนวย ม. 2017. ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 4 (เม.ย. 2017), 32–42.