(1)
ดะเซ็ง อ.; รักราวี จ.; จิตเจือจุน จ.; วรรณจักร พ. ท.; วรรณจักร ค. การเปรียบเทียบผลระยะสั้นของเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษาเทียบกับเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำต่อระดับอาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในโรคพังผืด ใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การศึกษานำร่อง. JFONUBUU 2019, 26, 40-48.