(1)
หงษ์ระนัย ส. การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดระหว่างผู้คลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในระยะที่หนึ่งของการคลอด. JFONUBUU 2019, 26, 76-83.