(1)
จันทร์แจ้ง จ.; เดียวอิศเรศ ว.; ศุภสีมานนท์ ว. อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์. JFONUBUU 2019, 26, 62-70.