(1)
โลหิตไทย ศ.; ทองคุปต์ บ. ผลของรูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง. JFONUBUU 2019, 27, 23-32.