(1)
อายุยืน อ. .; เดียวอิศเรศ ว. .; เตชะศักดิ์ศรี ต. . ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. JFONUBUU 2020, 28, 1-11.