(1)
บุษมงคล เ.; เคนศิลา อ. . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผลไหม้ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JFONUBUU 2022, 30, 39-48.