(1)
เตรียมวิศิษฎ์ ส.; ใจเย็น ป.; ปันสิน อ.; รังราษฎร์ ส.; เสียงหวาน ส.; วานิยะพงศ์ ธ. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนการจัดการภาวะท้องผูก ร่วมกับการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท. JFONUBUU 2021, 29, 90-101.