(1)
เคนศิลา อ. .; จันทรศรี อ. . ผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม. JFONUBUU 2021, 29, 13-21.