(1)
ฉลานุวัฒน์ จ. .; สัมฤทธิ์ ก. .; ทองตะนุนาม ย. .; สามารถกิจ น. . การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา. JFONUBUU 2021, 29, 34-46.