(1)
หวังหุ้นกลาง ว. . ผลของการนวดก่อนการแข่งขันเฉพาะหลังส่วนล่างและขา ในช่วงระยะเวลาแตกต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬา. JFONUBUU 2021, 29, 69-79.