(1)
ทองลอง ธ. .; นาขะมิน เ. . ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงาน ต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. JFONUBUU 2021, 29, 80-89.