(1)
แจ่มแจ้ง ศ.; ตรงเที่ยง ว.; คำยอด ศ. ผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เกมออนไลน์ต่อความรู้เรื่องการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาล. JFONUBUU 2022, 30, 112-126.