(1)
พิกุลงาม จ.; ธีระรังสิกุล น. .; สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. . ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน. JFONUBUU 2022, 30, 60-72.