(1)
วัฒนสินธุ์ ศ. การช่วยฟื้นคืนชีพปี พ.ศ.2553: ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง. JFONUBUU 2015, 20, 1-8.