(1)
สาหมุน ก.; เดียวอิศเรศ ว.; เธียรพิเชฐ ส. ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม. JFONUBUU 2015, 20, 33-44.