(1)
คุณทรงเกียรติ ว. การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย. JFONUBUU 2020, 23, 41-55.