(1)
ตาบุตรวงศ์ ว.; จูลเมตต์ พ. ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ : การดูแลด้านจิตสังคม. JFONUBUU 2016, 23, 41-51.