(1)
ชุ่มศรี ส.; ไชยมงคล น.; สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ. JFONUBUU 2016, 22, 35-46.