(1)
หะยีเซะ ว.; หวังสวัสดิ์ ธ.; ไชยมงคล น. ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก. JFONUBUU 2023, 22, 39-51.