(1)
กรุงไกรเพชร น. กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง. JFONUBUU 2016, 21, 24-35.