(1)
ส่งวัฒนา ป.; อุปนิสากร ส.; แซ่เซี้ย ว. เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ. JFONUBUU 2016, 21, 26-36.