(1)
ยืนยง ศ.; รักไทย น. ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก. JFONUBUU 2016, 19, 67-82.