(1)
ชีวานนท์ ณ. อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางการป้องกัน. JFONUBUU 2017, 24, 1-12.