(1)
คุณทรงเกียรติ ว. การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต. JFONUBUU 2017, 24, 89-100.