[1]
พลพิพัฒน์พงศ์ ส., ไชยมงคล น., และ วัฒนสินธุ์ ด., “ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 40–49, มี.ค. 2018.