[1]
ดะเซ็ง อ., รักราวี จ., จิตเจือจุน จ., วรรณจักร พ. ท., และ วรรณจักร ค., “การเปรียบเทียบผลระยะสั้นของเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษาเทียบกับเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำต่อระดับอาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในโรคพังผืด ใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การศึกษานำร่อง”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 40–48, พ.ค. 2019.