[1]
จันทร์แจ้ง จ., เดียวอิศเรศ ว., และ ศุภสีมานนท์ ว., “อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 62–70, พ.ค. 2019.