[1]
อายุยืน อ. ., เดียวอิศเรศ ว. ., และ เตชะศักดิ์ศรี ต. ., “ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 4, น. 1–11, ธ.ค. 2020.