[1]
เตรียมวิศิษฎ์ ส., ใจเย็น ป., ปันสิน อ., รังราษฎร์ ส., เสียงหวาน ส., และ วานิยะพงศ์ ธ., “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนการจัดการภาวะท้องผูก ร่วมกับการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 90–101, ก.ย. 2021.