[1]
เคนศิลา อ. . และ จันทรศรี อ. ., “ผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 13–21, ธ.ค. 2021.