[1]
ฉลานุวัฒน์ จ. ., สัมฤทธิ์ ก. ., ทองตะนุนาม ย. ., และ สามารถกิจ น. ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 34–46, ธ.ค. 2021.