[1]
หวังหุ้นกลาง ว. ., “ผลของการนวดก่อนการแข่งขันเฉพาะหลังส่วนล่างและขา ในช่วงระยะเวลาแตกต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬา”, JFONUBUU, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 69–79, ธ.ค. 2021.