[1]
แจ่มแจ้ง ศ., ตรงเที่ยง ว., และ คำยอด ศ., “ผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เกมออนไลน์ต่อความรู้เรื่องการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาล”, JFONUBUU, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 112–126, ก.ย. 2022.