[1]
จินดากุล ณ., “ผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องชนิดส่องกล้อง ที่ใช้ถุงรองรับชิ้นเนื้อที่ประดิษฐ์ขึ้น”, JFONUBUU, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 106–121, มี.ค. 2023.